Thông tin đào tạo

Mục tiêu

 • Nâng cao năng lực cho doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý năng lượng và môi trường
 • Cung cấp các chương trình đào tạo về năng lượng và môi trường theo nhu cầu của doanh nghiệp

Giới thiệu dịch vụ

 • Khảo sát đánh giá nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp
 • Thiết kế chương trình và phương pháp đào tạo phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của doanh nghiệp
 • Đào tạo trên lớp theo phương pháp tương tác hoặc hướng dẫn tại hiện trường
 • Đánh giá hiệu quả sau đào tạo
 • Duy trì hoạt động đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm làm việc trong doanh nghiệp thông qua xây dựng các câu lạc bộ

Lợi ích của doanh nghiệp

 • Nội dung và phương thức đào tạo phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp
 • Học viên dễ dàng áp dụng nội dung học vào thực tế
 • Vấn đề năng lượng và môi trường của doanh nghiệp được quản lý hiệu quả hơn
 • Hoạt động đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm làm việc sẽ được duy trì và tạo thành văn hóa doanh nghiệp

Các dự án điển hình

 • Nâng cao năng lực cho các cán bộ ngân hàng về Tài trợ dự án Tiết kiệm và hiệu quả năng lượng tại các ngân hàng (phối hợp với IFC)
 • Nâng cao năng lực hoạt động tiết kiệm năng lượng tại các địa phương (phối hợp với Bộ Công Thương)
 • Thúc đẩy các hoạt động du lịch có trách nhiệm  đối với khách sạn và công ty du lịch lữ hành tại Việt Nam (phối hợp với SNV)

 

 

 

Tầng 10, Tòa nhà Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tp. HCM
224 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84.28) 3930 2393 - Fax: (84.28) 3930 7350
Email: enerteam@enerteam.org