Giải pháp năng lượng – môi trường bền vững cho cộng đồng

Giới thiệu dịch vụ

 • Khảo sát, đánh giá tiềm năng ứng dụng các giải pháp năng lượng và môi trường cho cộng đồng
 • Đánh giá hiê%3ḅu quả các dự án phát triển
 • Nghiên cứu phát triển các giải pháp năng lượng và môi trường cho cộng đồng
 • Phối hợp với các tổ chức trong nước/quốc tế triển khai giải pháp năng lượng và môi trường cho cộng đồng

Lợi ích của doanh nghiệp

 • Tiếp cận các giải pháp năng lượng và môi trường phù hợp với điều kiện địa phương và khả năng tài chính
 • Chất lượng môi trường tại cộng đồng địa phương được cải thiện
 • Nhận thức của cộng đồng về môi trường và năng lượng bền vững được nâng cao
 • Cải thiê%3ḅn thu nhâ%3ḅp thông qua áp dụng các giải pháp năng lượng – môi trường

Các dự án điển hình

 • Dự án “Phát triển cộng đồng có sự tham gia của người dân tại An Giang và Sóc Trăng”  do Liên minh các tổ chức phát triển của Đan Mạch tài trợ, CARE International quản lý
 • Dự án “Dự án phát triển bền vững dựa vào cộng đồng khu vực ven đô, thực hiện ở Hà Nam và Thái Nguyên” do DANIDA, OVE tài trợ, SCODE quản lý
 • Dự án “Hỗ trợ để áp dụng Chương trình nghị sự 21 của địa phương và xác định kế hoạch quản lý rác thải cho thành phố Đà Lạt” do ADEME tài trợ, UBND Tp. Đà Lạt quản lý

 

 

 

Tầng 10, Tòa nhà Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tp. HCM
224 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84.28) 3930 2393 - Fax: (84.28) 3930 7350
Email: enerteam@enerteam.org