Kiểm toán năng lượng

Lợi ích của doanh nghiệp

- Nắm rõ hiện trạng sử dụng năng lượng và xác định những khu vực sử dụng năng lượng chưa hợp lý;

- Có cơ sở đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng và xây dựng định hướng tổng thể về năng lượng và chi phí;

- Giảm chi phí vận hành thông qua thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng;

- Tuân thủ quy định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Giới thiệu dịch vụ

- Đánh giá hiện trạng sử dụng năng lượng của doanh nghiệp/tổ chức;

- Nhận dạng tiềm năng tiết kiệm năng lượng từ nhu cầu sử dụng đến hệ thống cung cấp năng lượng;

- Đề xuất và phân tích tài chính / kỹ thuật các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

3 cấp độ kiểm toán năng lượng:

Cấp độ 1 Kiếm toán năng lượng sơ bộ

Cấp độ 2 Kiểm toán năng lượng chi tiết

Cấp độ 3 Kiểm toán năng lượng cấp đầu tư

Các dự án điển hình

- Kiểm toán năng lượng sơ bộ cho Công ty Đồng Xanh, Công ty Hoàng Sơn;

- Kiểm toán năng lượng chi tiết cho Big C Việt Nam, khách sạn Caravelle, Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức, Công ty Cổ phần Dệt vải Phong Phú, Công ty TNHH xi măng Holcim Việt Nam

– Trạm xi măng Cát Lái, Bênh viện Chợ Rẫy, Bênh viện Ung Bứu, Công ty Cổ phần Sợi chỉ may Phong Phú.

Tải brochure giới thiệu dịch vụ

Tầng 10, Tòa nhà Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tp. HCM
224 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84.28) 3930 2393 - Fax: (84.28) 3930 7350
Email: enerteam@enerteam.org