Kiểm toán Các-bon

Giới thiệu dịch vụ
• Thiết lập bộ cơ sở dữ liệu về phát thải carbon cho doanh nghiệp/tổ chức
• Xác định các nguồn phát thải chính và cung cấp giải pháp giảm phát thải
• Phối hợp với doanh nghiệp/tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch hànhLợi ích của doanh nghiệp

• Nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp/tổ chức
• Góp phần bảo vệ môi trường, tài nguyên
• Góp phần giảm chi phí vận hành thông qua các giải pháp giảm tiêu thụ năng lượng và phát thải
• Quản lý và đo lường lượng phát thải của doanh nghiệp/tổ chức
• Có thể bán hạn ngạch carbon

Các dự án điển hình
• Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về phát thải cacbon cho  thị xã Châu Đốc, An Giang
• Hỗ trợ xây dựng và thực hiện kế hoạch giảm phát thải cho thị xã Châu Đốc, An Giang

Download brochure tại đây

Tầng 10, Tòa nhà Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tp. HCM
224 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84.28) 3930 2393 - Fax: (84.28) 3930 7350
Email: enerteam@enerteam.org