Dự án

Tư vấn đánh giá Hiệu quả Năng lượng của ngành Công nghiệp Hóa Chất

Enerteam chính thức trở thành đối tác cung cấp các dịch vụ tư vấn đánh giá hiệu quả năng lượng của ngành công nghiệp Hóa chất cho “Dự án Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn tại Việt Nam” từ năm 2012 -2016 do Bộ Công Thương chủ trì, CPEE triển khai.
1. Sơ lược về dự án “Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn tại Việt Nam”
Với mục tiêu hỗ trợ nâng cao năng lực triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các ngành tiêu thụ năng lượng lớn trong việc cải thiện hiệu suất năng lượng và giảm phát thải nhà kính, dự án  “Hỗ trợ kỹ thuật tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn tại Việt Nam” - CPEE đã được triển khai.
Trong khuôn khổ hoạt động, CPEE sẽ hướng đến thiết kế  xây dựng chiến lược tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp và kế hoạch hành động trong một số ngành công nghiệp chính. Trước mắt dự án  hướng đến 1 số ngành công nghiệp trọng điểm có mức tiêu hao năng lượng lớn, công nghệ còn lạc hậu và nhiều tiềm năng tiết kiệm năng lượng như giấy, dệt may, chế biến thực phẩm và hóa chất. 
Dự án sẽ triển khai khảo sát thực tế tại một số ngành công nghiệp trọng điểm, lấy ý kiến góp ý của các doanh nghiệp cùng với tham khảo kinh nghiệm thực hiện tại một số quốc gia đi trước, từ đó xây dựng và trình Bộ Công Thương phê duyệt Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật ngành áp dụng cho các ngành cụ thể. Đây sẽ là cơ sở quy định mức hiệu suất năng lượng cụ thể cho từng ngành, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả năng lượng trong công nghiệp nói riêng, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tại Việt Nam nói chung.
Dự kiến, tổng số vốn dành cho dự án là trên 4 triệu USD. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ tiết kiệm được khoảng 91.1 360,4 nghìn TOE và giảm 1,253.9 nghìn tấn CO2.

2.Dự án “Tư Vấn Đánh Giá Hiệu Quả Năng Lượng Của Ngành Công Nghiệp Hóa Chất”

2.1. Mục tiêu tổng thể dự án
Cung cấp các dịch vụ tư vấn chuẩn bị đánh giá hiệu quả năng lượng của ngành công nghiệp Hóa chất bao gồm các giải pháp kỹ thuật và tài chính. Từ đó, hiểu được tình trạng tiêu thụ năng lượng và công nghệ trong các doanh nghiệp công nghiệp hóa chất tại Việt Nam, từ đó xác định tiềm năng tiết kiệm năng lượng và phát triển các kế hoạch hành động chiến lược cho ngành công nghiệp hoá chất Việt Nam.
- Đánh giá tình trạng tiêu thụ năng lượng ngành thông qua cách tiếp cận chuẩn.
- Xác định các nhà máy hóa chất để kiểm toán thông qua các cơ sở năng lượng ngành.
- Đánh giá tiềm năng tiết kiệm thông qua kiểm toán năng lượng công nghệ năng lượng.
- Cung cấp đầu vào cho việc xây dựng kế hoạch hành động chiến lược.

2.2. Các đối tác chính tham gia thực hiện dự án
- Chủ trì: Bộ Công Thương
- Tài trợ: Quỹ Môi trường toàn cầu (thông qua Ngân hàng Thế giới)

2.3. Tiến trình triển khai
- Thu thập thông tin, đánh giá sơ bộ
- Lên kế hoạch kiểm toán sơ bộ
- Triển khai kiểm toán năng lượng sơ bộ cho các cơ sở lựa chọn
- Tổ chức hội thảo các bên liên quan.
- Đầu vào những phương pháp chuẩn hiệu quả năng lượng
- Căn cứ chuẩn cho ngành công nghiệp hóa chất
- Đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp hóa chất.

Tầng 10, Tòa nhà Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tp. HCM
224 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84.28) 3930 2393 - Fax: (84.28) 3930 7350
Email: enerteam@enerteam.org