Dự án

Danh mục các Dự án đang thực hiện - Tháng 03/2014

Dự án/ Chương trình

Tài trợ/ Khách hàng/ Phối hợp

Hỗ trợ xây dựng “Quy chuẩn tòa nhà Hiệu quả Năng lượng (EEBC) tại Việt Nam

DANIDA – Bộ Xây Dựng, Cơ quan Quản lý Năng lượng Đan Mạch

Hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận tiềm năng Hiệu quả Năng lượng và phát triển các dự án đầu tư khả thi nhằm giúp doanh nghiệp có thể độc lập về tài chính hoặc có đủ điều kiện tiếp cận các nguồn vốn vay từ các Viện Tài Chính

DANIDA – Bộ Công Thương

Hỗ trợ duyệt các dự án Công nghệ Hiệu quả Năng lượng trong 3 ngành công nghiệp được lựa chọn, liên quan đến vấn đề “chuyển đổi carbon thấp trong chương trình hiệu quả năng lượng của ngành” đối với các Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ " tại Việt Nam

DANIDA, Hợp tác cùng RCEE

Hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm xây dựng hệ thống năng lượng theo ISO 50.001

BỘ CÔNG THƯƠNG

Khảo sát xây dựng và đề xuất định mức tiêu thụ năng lượng cho phân ngành nhựa bao bì và chế biến cao su và sản phẩm cao su

BỘ CÔNG THƯƠNG

Củng cố và nhân rộng hợp tác vùng về tiết kiệm năng lượng, tạo mạng lưới phát triển hoạt động TKNL rộng và bền vững khu vực Đồng bằng sông cửu Long

BỘ CÔNG THƯƠNG

Hỗ trợ một số cơ sở sử dụng năng lượng cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả khu vực phía Nam năm 2013

BỘ CÔNG THƯƠNG

Nâng cao nâng lực cho các cán bộ ngân hàng về Tài trợ dự án Tiết kiệm và hiệu quả năng lượng tại các ngân hàng. Thực hiện kiểm toán năng lượng cho các khách hàng của ngân hàng, Phát triển công cụ etool về TKNL

Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC)

Hỗ trợ thành lập thí điểm hệ thống quản lý năng lượng cho 6 doanh nghiệp, bao gồm kiểm toán năng lượng

Assist

Thúc đẩy mô hình khu công nghiệp sinh thái cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Cơ quan Quản lý Năng lượng và Môi trường – Pháp (ADEME) – COTEBA

Đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng ngành công nghiệp đồ uống – Dự án TKNL và Sản xuất sạch hơn

Bộ Công Thương - Ngân hàng Thế giới - EPRO

Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các lĩnh vực sử dụng năng lượng cao – Chương trình Năng lượng sạch ở Việt Nam

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID)- Winrock

Áp dụng thử nghiệm quy chuẩn tiết kiệm năng lượng cho 03 tòa nhà xây dựng mới thông qua thẩm định, cấp phép xây dựng

Bộ Xây Dựng,Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC)

Nghiên cứu xác định các khu công nghiệp và doanh nghiệp thực hiện các mô hình kinh doanh năng lượng và nước hiệu quả

IFC

Tầng 10, Tòa nhà Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tp. HCM
224 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84.28) 3930 2393 - Fax: (84.28) 3930 7350
Email: enerteam@enerteam.org