Dự án

Danh mục các Dự án đang thực hiện - Tháng 03/2013

Các dự án đang thực hiện: (Cập nhật : 3/2013)

Dự án/ Chương trình

Tài trợ/ Khách hàng/ Phối hợp

Hỗ trợ một số cơ sở sử dụng năng lượng cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả khu vực phía Nam (kiểm toán năng lượng)

BỘ CÔNG THƯƠNG

Triển khai hợp tác vùng về tiết kiệm năng lượng thông qua việc hỗ trợ các trung tâm TKNL hạt nhân ở khu vực phía Nam để hỗ trợ cho các tỉnh khác trong vùng

BỘ CÔNG THƯƠNG

Triển khai và nhân rộng hệ thống khí hóa sinh khối đầu tư thấp

BỘ CÔNG THƯƠNG

Mô phỏng năng lượng và chiếu sáng tự nhiên cho khu phức hợp Springlight City áp dụng thiết kế về công trình hiệu quả năng lượng và môi trường nhằm đạt chứng chỉ LEED.

Green Consult-Asia

Mô phỏng hiệu quả năng lượng cho tòa nhà dự án Pou Chen Kindergarten

Green Consult-Asia

Nâng cao nâng lực cho các cán bộ ngân hàng về Tài trợ dự án Tiết kiệm và hiệu quả năng lượng tại các ngân hàng. Thực hiện kiểm toán năng lượng cho các khách hàng của ngân hàng, Phát triển công cụ etool về TKNL

Ngân hàng Thế giới – Tập đoàn Tài chính Quốc tế

 

Nghiên cứu khảo sát thị trường và chi phí thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà tại Việt Nam

Ngân hàng Thế giới – Tập đoàn Tài chính Quốc tế

Bộ Xây Dựng – ECC Hà Nội

Hỗ trợ thành lập thí điểm hệ thống quản lý năng lượng cho 6 doanh nghiệp, bao gồm kiểm toán năng lượng

Assist

Thúc đẩy mô hình khu công nghiệp sinh thái cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Cơ quan Quản lý Năng lượng và Môi trường – Pháp (ADEME) – COTEBA - HIDICO

Kiểm toán năng lượng các Siêu thị Big C-Miền Trung và Miền Nam

Schneider Electric

Hỗ trợ một số địa phương và doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng

Hội KH & CN sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam - Bộ Công Thương

Hỗ trợ một số cơ sở sử dụng năng lượng cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả khu vực phía Nam năm 2013.

BỘ CÔNG THƯƠNG

Khảo sát xây dựng và đề xuất định mức tiêu thụ năng lượng cho một số phân ngành Nhựa và Cao su

BỘ CÔNG THƯƠNG

Củng cố và nhân rộng mạng lưới hợp tác vùng về tiết kiệm năng lượng rộng và bền vững khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

BỘ CÔNG THƯƠNG

Đánh giá tiềm năng TKNL ngành công nghiệp Hóa chất – Dự án TKNL và Sản xuất sạch hơn

Bộ Công Thương - Ngân hàng Thế giới

Đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng ngành công nghiệp đồ uống – Dự án TKNL và Sản xuất sạch hơn

Bộ Công Thương - Ngân hàng Thế giới - EPRO

Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các lĩnh vực sử dụng năng lượng cao – Chương trình Năng lượng sạch ở Việt Nam

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID)- Winrock

Tầng 10, Tòa nhà Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tp. HCM
224 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84.28) 3930 2393 - Fax: (84.28) 3930 7350
Email: enerteam@enerteam.org