Kiểm toán nước

Water Audit Intro VN Kiểm toán nước giúp đánh giá hiện trạng sử dụng nước tại Doanh nghiệp, là cơ sở để nhận dạng các cơ hội cải tiến hiệu quả sử dụng nước, từ nơi sử dụng đến nguồn cung cấp. Chúng tôi nhận thấy hoạt động kiểm toán nước là một trong những hoạt động chiến lược hướng đến sự phát triển bền vững.

Một số dự án Kiểm toán nước đã thực hiện:


1. Kiểm toán nước

  1. Công ty TNHH Jia Hsin, Long An
  2. Công ty TNHH May mặc Alliance One, Bến Tre
  3. 18 nhà máy may mặc gia công cho hệ thống VF

2. Tư vấn quản lý tài nguyên:
  1. Khách sạn Rex, Tp. Hồ Chí Minh
  2. Khách Sạn Thiên Hồng, Tp. Hồ Chí Minh
  3. Hệ thống khách sạn vừa và nhỏ các tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

Tầng 10, Tòa nhà Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tp. HCM
224 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84.28) 3930 2393 - Fax: (84.28) 3930 7350
Email: enerteam@enerteam.org