Dịch vụ

ENERTEAM nhận diện, phát triển, hỗ trợ và thực hiện các dự án trong các ngành công nghiệp và dịch vụ. Các hoạt động tập trung vào việc kiểm toán năng lượng, phân tích các giải pháp kỹ thuật khả thi và đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

ENERTEAM cũng thúc đẩy những dự án sử dụng hiệu quả năng lượng và giảm thiểu ô nhiễm thông qua công nghệ đồng phát nhiệt-điện (Co-generation), Cơ chế phát triển sạch (CDM),… 

Năng lượng tái tạo là xu hướng chung của thế giới, ENERTEAM hợp tác chặt chẽ với các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện nghiên cứu và thực hiện các dự án năng lượng mặt trời, khí sinh học (bio-gas) và khí hóa nhiên liệu sinh khối, thủy điện nhỏ và năng lượng gió.

Bên cạnh các hoạt động Nghiên cứu và Phát triển, ENERTEAM thường xuyên tổ chức các hội thảo và các khóa đào tạo trong lĩnh vực năng lượng và môi trường.

Brochure ENERTEAM.

Tầng 10, Tòa nhà Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tp. HCM
224 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84.28) 3930 2393 - Fax: (84.28) 3930 7350
Email: enerteam@enerteam.org