Dàn xếp tài chính

Giới thiệu dịch vụ

 • Thực hiện kiểm toán năng lượng cho doanh nghiệp/tổ chức
 • Cung cấp dịch vụ bảo đảm hiệu quả năng lượng
 • Lập dự án khả thi, dàn xếp tài chính và tìm nguồn vốn ưu đãi
 • Đầu tư giải pháp tiết kiệm năng lượng
 • Triển khai dự án và chuyển giao kỹ thuật

Lợi ích của doanh nghiệp

 • Tiết giảm chi phí sản xuất
 • Nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp
 • Giảm rủi ro đầu tư
 • Nâng cao hình ảnh, thương hiệu của doanh nghiệp
 • Đáp ứng các yêu cầu luật định về năng lượng và môi trường

Các dự án điển hình

 • Dinh tổng thống nước Đông Timor
 • Chuỗi siêu thị  Big C
 • Nhà máy Masan (Chin Su)
 • Khách sạn Caravelle, Majestic

Tầng 10, Tòa nhà Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tp. HCM
224 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84.28) 3930 2393 - Fax: (84.28) 3930 7350
Email: enerteam@enerteam.org